คนไทยรู้ยัง: ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลไทยได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

ทีมข่าว TCIJ : 13 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3119 ครั้ง

อัตราค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลตาม ‘ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560’ ได้เท่าไร? ดูได้จากรายงานชิ้นนี้ ที่มาภาพประกอบ: sanook.com

ข้อมูลจาก ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พ.ค. 2560 ได้ระบุถึงอัตราค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ไว้ดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: