จับตาต้นเดือน ส.ค. 'ลำไย' เชียงใหม่-ลำพูน ทะลัก

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1221 ครั้ง

จับตาต้นเดือน ส.ค. 'ลำไย' เชียงใหม่-ลำพูน ทะลัก

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ระบุช่วงวันที่ 10-30 ส.ค.เป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับการบริหารจัดการผลผลิตลำไย เนื่องจากจะมีผลผลิตออกมามากพร้อม ๆ ที่ จ.เชียงใหม่และลำพูน คาดเดือน ส.ค. มีผลผลิต 80,000 ตัน ที่มาภาพ: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 10-30 ส.ค.เป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่ที่ทำรายได้ให้เกษตรกรปีละหลายร้อยล้านบาท เนื่องจากจะมีผลผลิตออกมามากพร้อมๆ กับลำไยลำพูน

โดยพื้นที่การเพาะปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 312,985 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 297,443 ไร่ มีพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ ได้แก่ อำเภอจอมทอง พร้าว สันป่าตอง สารภี และดอยหล่อ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดจำนวนกว่า 250,000 ตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน กว่า 134,000 ตัน และผลผลิตนอกฤดูกาลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และตุลาคม-ธันวาคม กว่า 120,000 ตัน

“โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมลำไยจะออกมามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.39 หรือเกือบ 80,000 ตัน และออกพร้อมๆ กับลำไยลำพูนด้วย”

สำหรับแนวทางการรับมือปัญหาลำไยล้นตลาด ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน คือ คพจ. และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กลุ่มผู้ผลิตลำไยแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปลำไย วางเป้าหมายบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 134,106 ตัน นำลำไยมาแปรรูป ทั้งในรูปแบบของโรงงานกระป๋อง โรงงานการแปรรูปอบแห้ง (อบแห้งทั้งเปลือก / อบแห้งสีทอง)

และอีกส่วนหนึ่งจะใช้กลไกกระตุ้นการบริโภคลำไยสดทั้งใน-ต่างประเทศ โดยร่วมกับบริษัทประชารัฐในการประสานกับห้างโมเดิร์นเทรด องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ช่วยรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรและช่วยกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค วางแผนเพิ่มจุดจำหน่ายลำไยตามสถานบริการต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน ปตท. เป็นต้น

ขณะที่ชาวสวนลำไยลำพูนขณะนี้ยังคงต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเร่งเก็บลำไยช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวเนื่องจากราคายังสูง ขายหน้าสวนได้ กก.ละ 20-25 บาทแล้วแต่เกรด และปีนี้ลำไยออกมาก หากถึงช่วงเวลาจริงๆ คาดว่าราคาจะร่วงลงมาแน่นอน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: