จับตา: ภาพรวมอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช-เคมีการเกษตรของไทย ปี 2559

ทีมข่าว TCIJ : 24 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2800 ครั้ง


พบอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช-เคมีการเกษตรของไทยปี 2559 มั่งคั่ง มีรายได้รวม 53,608.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวมทั้งอุตสาหกรรม 12,515.02 ล้านบาท 7 ยักษ์ใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 52.36%

จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ 20210 : การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการเกษตร ข้อมูล ณ ปี 2559 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 22 ธ.ค. 2560) พบว่าในปี 2559 มีจำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน 175 ราย มีสินทรัพย์รวม 52,101.16 ล้านบาท มีรายได้รวม 53,608.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวมทั้งอุตสาหกรรม 12,515.02 ล้านบาท

ในจำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน 175 ราย เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 158 ราย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง 28.14 % ขนาดกลาง (M) 10 ราย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง 19.51 % และขนาดใหญ่ (L) 7 ราย แต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 52.36 % (รายได้รวมของ 7 รายนี้มีถึง 28,067.94 ล้านบาท)

ในด้านข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ พบว่าในอุตสาหกรรมการผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการเกษตร ข้อมูล ณ ปี 2559 มีผู้ถือหุ้นตามสัญชาติต่าง ๆ 953 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นสะสมสัญชาติไทย 911 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม 6,585.58 ล้านบาท (คิดเป็น 80.70% ของมูลค่าการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม) ผู้ถือหุ้นสัญชาติดัทช์ 3 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม 529 ล้านบาท (คิดเป็น 6.48% ของมูลค่าการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม) ผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น 15 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม 305.50 ล้านบาท (คิดเป็น 3.74%ของมูลค่าการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม)  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไต้หวัน 5 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนคิดตามสถานะแบบสะสม 19.60 ล้านบาท (คิดเป็น 0.24% ของมูลค่าการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม)

โดย10 อันดับนิติบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการเกษตร ที่มีรายสูงสุดในปี 2559 มีดังนี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ