จับตา: จบ ปวส. สายเทคนิคทำงานช่างแค่ 14%

ทีมข่าว TCIJ : 11 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2465 ครั้ง


พบ ผู้จบ ปวส. สายเทคนิคทำงานช่างแค่ 14% เรียนต่อ 19% ไม่ได้ทำงาน/เรียนต่อ 20% และไม่ได้ทำงานช่างถึง 47% ที่มาภาพประกอบ: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จากเอกสารบรรยาย 'การปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: การปฏิรูปอาชีวศึกษา' โดย ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์, TDRI, 16 ม.ค. 2560 ประมวลผลข้อมูลจาก 'การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 2556', สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร 2556 ระบุถึงจำนวนตำแหน่งงานช่างเทคนิคและช่างฝีมือที่ว่างและจำนวนผู้จบ ปวส. สายเทคนิคจบใหม่ว่ามีตำแหน่งงานว่าง 35,000 ตำแหน่ง แต่ผู้จบ ปวส. สายเทคนิคทำงานช่างแค่ 18,000 คน (คิดเป็น 14%) เรียนต่อ 24,000 คน (คิดเป็น 19%) ไม่ได้ทำงาน/เรียนต่อ 26,000 คน (คิดเป็น 20%) และไม่ได้ทำงานช่าง 59,000 คน (คิดเป็น 47%)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: