จับตา: ความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักต่อชาวอเมริกัน ลดลงต่อเนื่อง

ทีมข่าว TCIJ : 11 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1554 ครั้ง


สถาบัน Gallup ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำวิจัยในหลายๆ ด้าน และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรสื่อหลายสำนัก เผยงานวิจัยสำรวจความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักต่อชาวอเมริกัน พบว่าความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักอเมริกันลดลงอย่างต่อเนื่อง ในรายงานชิ้นดังกล่าวทีมวิจัยให้ความเห็นว่า ความน่าเชื่อถือ “ตกต่ำถึงขีดสุด” (Americans' Trust in Mass Media Sinks to New Low)

ผลสำรวจในภาพรวม

ผลสำรวจแบ่งตามพรรคที่สนับสนุน

ผลสำรวจแบ่งตามค่าเฉลี่ยอายุ

 

งานวิจัยชิ้นดังกล่าวใช้วิธีสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยสุ่มจากประชาชนในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,020 คน อายุ 18 ถึง 70 ปี โดยแบ่งเป็น 60 % ทางโทรศัพท์มือถือ และ 40 % จากเบอร์บ้าน และแยกโควต้าการโทรตามโซนเวลาในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังใช้จากการสุ่มเบอร์โทรศัพท์แบบดิจิทัล

ที่มาข้อมูล: Gallup

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Engin_Akyurt (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: