องค์กรแรงงานเรียกร้องบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เยอรมันรับผู้นำสหภาพฯ มาเลเซียกลับเข้าทำงาน

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 11 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1253 ครั้ง

องค์กรแรงงานเรียกร้องบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เยอรมันรับผู้นำสหภาพฯ มาเลเซียกลับเข้าทำงาน

สหภาพและองค์กรแรงงานในมาเลเซียและนานาชาติ เรียกร้องให้อินฟินิออน (INFINION) บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมัน รับประธานสหภาพแรงงานอินฟินิออน เทคโนโลยี สาขามะละกา กลับเข้าทำงานทันที หลังไล่ออกด้วยข้อหา ‘แกล้งป่วย’  ชี้บริษัทกำลังละเมิดนโยบายของตัวเอง รวมทั้งจรรยาบรรณทางการค้า แนวปฏิบัติของ OECD, EICC และมาตรฐานแรงงานของสหประชาชาติด้วย ที่มาภาพประกอบ: Sebastian Surendar, Flickr (Creative Commons)

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2017 ที่ผ่านมาองค์กรด้านแรงงานในมาเลียเซียและองค์กรระหว่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้บริษัทอินฟินิออน เทคโนโลยี (INFINION Technologies) ต้องหยุดทำลายสหภาพแรงงานและการเลือกปฏิบัติกับผู้นำแรงงาน ด้วยการให้ซุลฟัดลี อับดุลลาห์ (Zulfadlee Thye Abdullah) ประธานสหภาพแรงงานอินฟินิออน เทคโนโลยี สาขามะละกา กลับเข้าทำงานทันที

ทั้งนี้องค์กรด้านแรงงาน 55 องค์กรลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ กังวลใจเกี่ยวกับข่าวการเลิกจ้างซุลฟัดลี ประธานสหภาพแรงงานอินฟินิออน เทคโนโลยี เมืองมะละกา (Malacca) ประเทศมาเลเซีย บริษัทที่จ้างงานถึง 8,000 คน ทั้งนี้ซุลฟัดลีนั้นเป็นลูกจ้างตั้งแต่ปี 1998 และเป็นประธานสหภาพแรงงานตั้งแต่ปี 2005

ซุลฟัดลีถูกไล่ออกจากงานด้วยข้อหา ‘แกล้งป่วย’ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016 จากใบลาป่วยของเขาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2016 ที่บริษัทเอามาจากหมอที่ทำงานในคลินิกของบริษัท ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะประธานสหภาพแรงงานได้ไปทำกิจกรรมที่สภาแรงงานแห่งมาเลเซีย (MTUC) สาขารัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ในเมืองปูตราจายา (Putrajaya) ในวันลาป่วย บริษัทจึงมองว่าเขาแกล้งป่วยเพื่อเลี่ยงหน้าที่

เหตุผลการไล่ออกนี้ไม่ใช่การประพฤติผิดในหน้าที่ที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัทว่าด้วยวินัยและการประพฤติผิดในหน้าที่ และการใช้คำว่า ‘แกล้งป่วย’  ไม่ค่อยถูกใช้ทั่วไป และบริษัทไม่เคยอธิบายให้แก่ซุลฟัดลีอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นคนมาเลย์ เมื่อคำภาษาอังกฤษถูกนำไปใช้ในข้อกล่าวหาคนงานแล้วไม่อธิบายให้ชัด ก็จะสร้างความสับสนและคนงานก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในทางกฎหมาย ซุลฟัดลีมีสิทธิลาป่วยปีละ 22 วัน และเขาได้เข้ารับการตรวจร่างกายโดยหมอที่มีคุณสมบัติ ที่สรุปอาการเขาว่า ป่วย และออกใบรับรองแพทย์ ใบลาป่วยนี้หมอเท่านั้นที่จะออกให้ หลังจากตรวจร่างกายคนงานแล้ว ซึ่งคนงานไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่มีข้อสงสัยว่าซุลฟัดลีโกหกหรือแกล้งป่วย เนื่องจากวันถัดมาเขาก็ได้ไปพบหมอเฉพาะทาง และหมอพบว่าเขาเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจึงให้ลาได้อีก 3 วัน คือ 19-21 พ.ย. 2016 แต่เขาไปอ็อฟฟิศสหภาพแรงงานเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่อไปทำงานด่วน

ทั้งนี้การอยู่ระหว่างลาป่วยไม่ได้หมายความว่า คน ๆ นั้นจะต้องถูกจำกัดให้อยู่บ้านหรือนอนพักบนเตียง และทำอะไรอื่นไม่ได้หรือร่วมประชุม ทำกิจกรรมของสหภาพแรงงานไม่ได้ – การลาป่วยหมายถึงเขาไม่อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ และทางกฎหมายเขาจึงมีสิทธิ์ โดยในวันที่ 18 พ.ย. 2016  ซุลฟัดลีเล่าว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปทำงานสหภาพที่เมืองปูตราจายาเลย แต่สมาชิกวางแผนไว้แล้ว งานเพิ่งมาหลังจากที่เขาได้ใบรับรองแพทย์และส่งสมาชิกไปทำกิจกรรมที่เมืองดังกล่าว  แต่ในที่สุดตัดสินใจตามไปทีหลัง

แม้ว่านายจ้างจะตั้งประเด็นพิพาทกับการออกใบรับรองแพทย์ นายจ้างก็ควรไปเคลียร์กับหมอที่คลินิกของตัวเอง ไม่ใช่ลูกจ้าง ต้องชี้แจงว่า โดยทั่วไป คณะแพทย์ของนายจ้างมักจะไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้ลูกจ้างง่ายๆ  ถ้าไม่มั่นใจพอว่าคนงานมีสิทธิ์ลาป่วย  ในกรณีนี้ นายจ้างไม่มีเหตุผลพอที่จะกล่าวหาซุลฟัดลีว่า “แกล้งป่วย” หรือโกหกเพื่อให้ได้ใบลาป่วย และการไปทำกิจกรรมสหภาพแรงงานก็ไม่ควรเป็นพฤติกรรมที่ผิดต่อหน้าที่หรือเป็นการละเมิดสัญญาจ้าง

การต่อต้านสหภาพแรงงานและเลือกปฏิบัติต่อประธานสหภาพแรงงานของบริษัท

ทั้งนี้องค์กรด้านแรงงาน 55 องค์กรลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ เห็นว่าการเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานอินฟินิออนไม่ใช่มาจากข้อหาแกล้งป่วย แต่เป็นการทำลายสหภาพแรงงานมากกว่า จากจดหมายของบริษัทลงวันที่ 6 ม.ค. 2017 ที่ปฏิเสธการอุทธรณ์ของซุลฟัดลี เขียนว่า “.....พื้นฐานการตัดสินใจของเราอยู่บนข้อเท็จจริงว่า ผู้บริหารไม่สามารถให้อภัยหรือผ่อนปรนในกรณีนี้ได้....” เซ็นชื่อกำกับโดย Lee Cheong Chee ประธานและผู้อำนวยการบริหารจัดการบริษัท อินฟินิออน เทคโนโลยี มะละกา และ “.....ในการทำงานและการอุทิศให้แก่บริษัทเป็นที่ยอมรับของบริษัทดังเห็นได้จากความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งน่าจะได้รับการผ่อนปรน อุทธรณ์ ผู้บริหารได้ตัดสินว่า ความประพฤติแกล้งป่วยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และยิ่งทำให้แย่ในฐานะที่เป็นประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเข้าข่ายการประพฤติผิดในหน้าที่...”

นอกจากนี้ ซุลฟัดลี และกรรมการบริหารสหภาพแรงงานอีก 6 คน รวมถึงรองประธานและเลขานุการ ยังถูกตั้งประเด็นทางวินัย และบางคนถูกใบเตือน แต่ประธานสหภาพแรงงานถูกไล่ออก โดยช่วงเวลาของการให้ใบเตือนและไล่ออก เกิดขึ้นในช่วงของการเริ่มนัดเจรจาต่อรองข้อตกลงกัน ซึ่งกำหนดนัดหมายครั้งแรกแล้วในวันที่ 23 ม.ค. 2017 และนี่อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้บริษัทเกิดอคติ อีกทั้งความล้มเหลวของสมาชิกสหภาพแรงงานที่จะประท้วงการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอย่างเปิดเผย สะท้อนว่า กลยุทธ์การปราบสหภาพของนายจ้างได้ผล และส่งผลกระทบต่อการเจรจาข้อตกลงที่จะมาถึงนี้

หน้าที่ของนายจ้างที่จะส่งเสริมสิทธิแรงงานและสหภาพแรงงาน เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

บริษัท อินฟินิออน เทคโนโลยี เป็นสาขาหนึ่งของเยอรมนี กรณีนี้ บริษัทกำลังละเมิดนโยบายของตัวเอง รวมทั้งจรรยาบรรณทางการค้า แนวปฏิบัติของ OECD, EICC มาตรฐานแรงงานของสหประชาชาติด้วย และแบรนด์และบรรษัทที่จ้างอินฟินิออนเป็นซับพลายเออร์นั้นควรเคารพสิทธิแรงงานและให้ความเป็นธรรมกับกรณีนี้

ความยุติธรรม คือ บริษัทต้องเรียกซุลฟัดลีกลับเข้าทำงานทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลที่ใช้เวลา 5-9 ปี  ซึ่งเขาทำงานให้บริษัทมาเป็นเวลา 18 ปี และต้องเลี้ยงดูครอบครัว จะเป็นความผิดอย่างมากที่ปลดเขาออก

และกฎหมายมาเลเซียนั้นไม่เป็นธรรม คือ หากคนงานกลับเข้าทำงานไม่ได้ ก็จะได้รับค่าชดเชยสูงสุด 24 เดือนแทน  และโอกาสของประธานสหภาพที่จะได้งานใหม่ในภาคการผลิตเดียวกัน ก็ยากลำบากมากเมื่อเปรียบกับคนงานทั่วไป การเลิกจ้างผู้นำแรงงานและสมาชิกเป็นสิ่งที่ไร้ความเป็นธรรม

องค์กรด้านแรงงาน 55 องค์กรลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ ได้ระบุว่าขอเรียกร้องให้บริษัทเรียกซุลฟัดลีกลับเข้าทำงานทันที และถอนข้อกล่าวหา โทษทางวินัยกับกรรมการสหภาพแรงงาน บริษัทต้องส่งเสริมสิทธิแรงงานและสหภาพแรงงาน หยุดการเลือกปฏิบัติ หยุดทำลายสหภาพแรงงาน และขอเรียกร้องให้บริษัทแม่ที่เยอรมนีปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้า แนวปฏิบัติของ OECD, UN, ILO เพื่อประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานด้วย

อนึ่งบริษัท อินฟินิออน สัญชาติเยอรมัน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และยานยนต์ให้แก่แบรนด์ดัง เช่น APPLE, BOSCH, Philips, Microsoft, Hewlett Packard, Dell, Continental

 

แปลและเรียบเรียงจาก:
Statement: INFINEON must stop union busting and discrimination against union leaders, goodelectronics.org, 31/1/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: