เคาะราคาปั๊มชาร์จรถ EV ค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันจะแพงกว่ากลางคืน

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1652 ครั้ง

เคาะราคาปั๊มชาร์จรถ EV ค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันจะแพงกว่ากลางคืน

กพช. อนุมัติปั๊มชาร์จรถ EV คิดค่าไฟได้ เป็นอัตราชั่วคราวตาม TOU โดยกลางวันคิดอัตราแพงที่ 4.10 บาทต่อหน่วย ส่วนช่วงกลางคืนและเสาร์ อาทิตย์ คิดอัตราถูกลงที่ 2.60 บาทต่อหน่วย หวังช่วยส่งเสริมการใช้รถ EV ให้มากขึ้นพร้อมมอบ กกพ.พิจารณาอัตราค่าบริการแบบถาวรที่เหมาะสมในอนาคต ที่มาภาพประกอบ: Håkan Dahlström (CC BY 2.0)

เมื่อปลายเดือน ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Energy News Center รายงานว่านายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 31ก.ค.2560 ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยเห็นชอบให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศเรื่องอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในระยะแรก เพื่อรองรับการใช้งานรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (โครงการนำร่อง) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (เทียบเท่าอัตราค่าไฟของกิจการขนาดกลาง) เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะมีอัตราค่าไฟฟ้าถาวรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสถานีอัดประจุในการขออนุญาตต่าง ๆ

ทั้งนี้ มติดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานรถ EV อย่างแพร่หลายซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในลักษณะอัตราชั่วคราวตาม "อัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา(TOU)" แบ่งเป็นกลางวันคิดในราคา 4.10 บาทต่อหน่วย และกลางคืน และเสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงออฟพีค คิดอัตรา 2.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ต่อเมื่อ กพช.ได้ส่งมติดังกล่าวให้กับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้ทราบและทาง กกพ.จะแจ้งให้การไฟฟ้าประกาศระเบียบเพื่อให้เกิดผลใช้จริงต่อไป อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการปั๊มชาร์จรถ EV จะมีการพิจารณาเป็นอัตราถาวรในอนาคต โดยทาง กกพ.จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: