กนอ.เว้นค่าเช่าลงทุนนิคมฯ เขตเศรษฐกิจสระแก้ว 2-3 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1934 ครั้ง

กนอ.เว้นค่าเช่าลงทุนนิคมฯ เขตเศรษฐกิจสระแก้ว 2-3 ปี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อัดมาตรการพิเศษดึงนักลงทุนยกเว้นค่าเช่า 2-3 ปีนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจสระแก้ว ที่มาภาพประกอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์แนวหน้า รายงานเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกนอ. มีมติเห็นชอบ สำหรับการออกมาตรการพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วที่จะได้รับข้อเสนอพิเศษจากมาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษหรือ Super Early Bird ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการเช่าเหมาแปลง (Whole Rental) พื้นที่ตั้งแต่ 20 ไร่ ขึ้นไป เป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี จะได้รับการ ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรก และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษา ปีแรกทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องลงนามสัญญาเช่าภายใน 31 มีนาคม 2560 เริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 6 เดือนเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี นับจาก วันทำสัญญาเช่า

"มั่นใจว่าจากมาตรการดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจและเข้าไปพัฒนาก่อสร้างโรงงานและเริ่มทยอยเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดนิคมฯอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2560"

ขณะเดียวกันยังได้ออกมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการลงทุนในนิคมฯ เพื่อเช่าพื้นที่ขายปลีก (Retail Rental)โดยมีเงื่อนไขสำหรับการลงทุนในพื้นที่ที่น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลาการเช่า ไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีการลงนามสัญญาเช่า ภายใน 31 มีนาคม 2560 ก่อสร้าง โรงงานภายใน 1 ปี และเปิดดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก จากนั้นในปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 50% และในปีที่ 3 จะได้รับส่วนลดค่าเช่า 30%

มาตรการดังกล่าวที่ออกมาในครั้งนี้ถือเป็น สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จากที่ได้รับรับสิทธิประโยชน์ ทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ ภาษีอากรต่างๆ ทั้งจากกนอ.และสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการ อีกครั้ง คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนมกราคม 2560

"หลังที่ครม. อนุมัติ กนอ. ก็พร้อมดำเนินการ ก่อสร้างได้ทันที โดยในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 5 หลัง และลานประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) จำนวน 20 ราย ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2560 และจะดำเนินการก่อสร้าง นิคมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถเริ่มทยอยเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป" พลเอกวรพงษ์กล่าว

ล่าสุดได้มีการลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง กนอ. กับบริษัท สุลัดดา 168 จำกัด จำนวน 30 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา เป็นรายแรกเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับลำไยอบแห้ง และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอื่นๆ ซึ่งจะได้รับข้อเสนอพิเศษจากมาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ (Super Early Bird)

"กนอ. ยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัทสุลัดดา 168 จำกัด เข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพราะไม่เพียงบริษัทจะเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ตามมติคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แล้ว กิจการของบริษัทยังมีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริม การดำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภทอื่นๆ ด้วย" พลเอกวรพงษ์ กล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: