คนไทยรู้ยัง: เกษตรกรไทยปลูกมันฝรั่งให้ PepsiCo กว่า 22,000 ไร่

ทีมข่าว TCIJ : 10 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 2432 ครั้ง

ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา PepsiCo สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด นอกจากจะเข้ามาดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยแล้ว (โดยเฉพาะมันฝรั่งแผ่นแบรนด์ 'เลย์') ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกมันฝรั่งแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 3,500 ราย ครอบคลุมพื้นที่การปลูกรวมกว่า 22,000 ไร่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก รวมถึงในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดสกลนคร และนครพนม และข้อมูล ณ เดือน ม.ค. 2560 PepsiCo กำหนดราคารับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรไทยที่ราคา 10.80 - 12.55 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มาข้อมูล: เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 24 ม.ค. 2560
ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Hans (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: