ภาษีที่ดินจะล่มไหม? ก.คลัง เผยกฤษฎีกาท้วงเก็บภาษีที่ดินเปล่า

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1080 ครั้ง

ภาษีที่ดินจะล่มไหม? ก.คลัง เผยกฤษฎีกาท้วงเก็บภาษีที่ดินเปล่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กระทรวงการคลังนำเสนอไปให้พิจารณา โดยเห็นว่าไม่ควรแยกเก็บภาษีที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรรวมไว้กับการเก็บภาษีประเภทอื่น เพราะที่ดินเปล่านั้นมีทั้งเพื่อการเกษตรและเพื่อการพาณิชย์ อาจทำให้การออกกฎหมายล่าช้าไปอีก เพราะคลังต้องกลับมาพิจารณาว่าจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาหรือไม่ ที่มาภาพประกอบ: Fran Hogan (CC0 1.0)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบกลับร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กระทรวงการคลังนำเสนอไปให้พิจารณา โดยเห็นว่าไม่ควรแยกเก็บภาษีที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรรวมไว้กับการเก็บภาษีประเภทอื่น เพราะที่ดินเปล่านั้นมีทั้งเพื่อการเกษตรและเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งอาจทำให้การออกกฎหมายล่าช้าไปอีก เพราะคลังต้องกลับมาพิจารณาว่าจำเป็นต้อง ทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาหรือไม่

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ โดยบรรจุลงไว้เป็นแผนงานภารกิจสำคัญของกระทรวงการคลัง ในปี 2560 ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะเหลือเวลาในช่วงปฏิรูปอีก 1 ปีเท่านั้น ซึ่งภารกิจไหนที่ทำได้ยากให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้

ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่าในปี 2560 กระทรวงการคลังจะเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ได้ เพื่อให้กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดย ยืนยันว่า กฎหมายภาษี ที่ดินจะไม่มีทางล้ม

เพราะเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจทำให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและลดการรั่วไหลของการจัดเก็บภาษี ถึงแม้จะมีคนไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี ลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ และลดการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ