จับตา: เปิด 38 รายชื่อโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ฯ ระยะที่ 2

ทีมข่าว TCIJ : 9 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2421 ครั้ง


จาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 พบว่าจากหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีสิทธิจับสลากทั้งหมด 636 ราย มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นส่วนราชการ 11 ราย สหกรณ์ 27 ราย ซึ่งส่วนราชการที่ผ่านการคัดเลือก 11 ราย 52.52 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภาคการเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง 27 ราย รวม 119 เมกะวัตต์ รวมปริมาณกำลังผลิตทั้งหมด 171.52 เมกะวัตต์

โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรและส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 38 รายมีดังนี้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Hans (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: