ศาลอินโดนีเซียยกเลิกกม.ระบุ 6 ศาสนาหลักในบัตรประชาชน

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 4997 ครั้ง

ศาลอินโดนีเซียยกเลิกกม.ระบุ 6 ศาสนาหลักในบัตรประชาชน

ศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียมีคำสั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ให้ยกเลิกกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน โดยนับจากนี้ชาวอินโดนีเซียไม่จำเป็นต้องระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนว่าตนเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ หรือลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเป็น 6 กลุ่มที่เคยได้รับการรับรองโดยกฎหมาย ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากกลุ่มเคลื่อนไหวว่าถือเป็นบทใหม่ของเสรีภาพทางศาสนา

ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญอินโดนีเซียบัญญัติไว้ว่า รัฐตั้งอยู่บนความเชื่อในหลักการพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว แต่อย่างไรก็ตามต้องรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อของพลเมืองทุกคน สวนทางกับกฎหมายหมิ่นศาสนาที่ออกมาตั้งแต่เมื่อปี 2508 ที่ระบุว่ามีเพียง 6 ศาสนาที่จะได้รับการคุ้มครอง และเป็นเพียง 6 ศาสนาที่ได้รับการระบุถึงโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น ส่งผลให้รัฐธรรมนูญในปี 2556 กำหนดให้พลเมืองทุกคนต้องประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือ 1 ใน 6 ศาสนาข้างต้น ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งผู้ที่ปฏิเสธจะถูกจำกัดสิทธิด้านการศึกษา โอกาสด้านการประกอบอาชีพ รวมถึงการรับรองการสมรส

คำวินิจฉัยโดยเอกฉันท์ของศาลระบุว่า กฎหมายปี 2556 และปี 2549 จะไม่มีผลนับจาก เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะมีการนับถือศาสนาอื่นๆ รวมถึงที่เป็นความเชื่อชนเผ่าดั้งเดิมกว่า 200 ความเชื่อในอินโดนีเซีย ขณะที่บันทึกปี 2543 ระบุตัวเลขผู้นับถือศาสนาอื่นๆ อยู่ที่ราว 400,000 คน ซึ่งคาดว่าจำนวนจริงจะสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามกลุ่มแนวคิดไม่เชื่อในพระเจ้าหรือศาสนา ยังถือเป็นความผิดตามกฎหมายหมิ่นศาสนาอยู่ดี

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Indonesia Expat, 9/11/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ