มท.สรุป 'ศาลากลางทั่วประเทศ' ค้างหนี้ค่าไฟฟ้า-ประปา 1.17 พันล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1168 ครั้ง

มท.สรุป 'ศาลากลางทั่วประเทศ' ค้างหนี้ค่าไฟฟ้า-ประปา 1.17 พันล้านบาท

มท.สรุป หน่วยราชการในสังกัดทั่วประเทศ ค้างหนี้ค่าไฟฟ้า-ประปา รวม 1,174 ล้านบาท ด้านปลัด มท.นัด 12 ก.ค.เคลียร์! สั่งจังหวัดตรวจมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ดูความถูกต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เผยเฉพาะค้างค่าไฟฟ้า กฟภ.กว่า 3.08 ล้านบาท พบศาลากลางสงขลาค้าง 4.8 แสน สถาบันดำรงราชานุภาพชลบุรี ค้าง 2.9 แสน ศูนย์ราชการมหาสารคามติดหนี้ 3.7 แสน ศาลากลางยโสธรค้าง 6.4 แสน ศาลากลางแพร่ติดหนี้ 2.2 แสน ศูนย์ประชุม GMS จ.เชียงราย ค้าง 2.2 แสน

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่ามีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานตัวเลขหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปี 2559 ปี 2560 และก่อนปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,174,109,433.09 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของมิเตอร์ไฟฟ้า และประปาในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด สั่งให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัด ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.นี้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้ทางจังหวัดจัดทำข้อมูลหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าชำระ (ไฟฟ้า/ประปา) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ของก่อนปี 2559 ปี 2559 และ 2560 รวมถึงยอดการชำระหนี้ฯ เสนอปลัด มท.ด้วย

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้นกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จัดทำแผนประมาณการค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ/หน่วยงาน และจัดทำแผนการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ/หน่วยงาน ก่อนรายงานปลัดกระทรวงหมาดไทย และรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย

สำหรับยอดค้างชำระของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะในปี 2560 ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มียอดค้างชำระประมาณ 23 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 1,260 ล้านบาท การประปานครหลวง (กปน.) ประมาณ 25 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประมาณ 9 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 1,300 ล้านบาทเศษ

มีรายงานด้วยว่า คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบรายละเอียดเฉพาะค่าไฟฟ้าค้างชำระ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนปี 2559 (2556-2558) ปี 2559 และ 2560 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 พบว่า ปีงบประมาณ 2556 มียอดค้างชำระ 227,796.75 บาท ปีงบประมาณ 2557 มียอดค้างชำระ 209,327.66 บาท ปีงบประมาณ 2558 มียอดค้างชำระ 162,138 บาท ปีงบประมาณ 2559 มียอดค้างชำระ 596,789.94 บาท และปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559- 30 มิ.ย.2560) มียอดค้างชำระ 1,892,843.62 บาท รวมทั้งสิ้น 3,088,896.83 บาท

ทั้งนี้ เช่น ศาลากลางจังหวัดสงขลา (ไฟฟ้าส่องสว่างไฮแมส) ติดหนี้ 486,365.03 บาท, ศาลากลางจังหวัดพังงา ติดหนี้ 25,514.12 บาท, ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ติดหนี้ 140,114.12 บาท, สถาบันดำรงราชานุภาพ (กระทรวงมหาดไทย) จ.ชลบุรี ติดหนี้ 290,858.82 บาท, สำนักงานจังหวัดปทุมธานี (หลังใหม่) ติดหนี้ 63,347.16 บาท, ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ที่ทำการฝ่ายปกครอง) ติดหนี้ 22,520.91 บาท, สำนักงานจังหวัดสระบุรี ติดหนี้ 38,144.21 บาท, ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดหนี้ 40,718.43 บาท

ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ติดหนี้ 376,236.67 บาท, สำนักงานจังหวัดยโสธร ติดหนี้ 643,424.12 บาท (พบว่าติดหนี้สะสมมาตั้งแต่ปี 2557-2560), ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ติดหนี้ 174,503.37 บาท (พบว่าติดหนี้ตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 155,704.47 บาท), สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ติดหนี้ 67,164.56 บาท, ศาลากลางจังหวัดแพร่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) ติดหนี้ตั้งแต่ปี 2557 วงเงิน 227,796.75 บาท และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS จ.เชียงราย ติดหนี้ 221,426.04 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: