คนไทยรู้ยัง: ปี 2559 ยอดจำหน่ายรถยนต์อยู่ที่ 768,788 คัน

ทีมข่าว TCIJ : 7 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1194 ครั้ง

สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ปี 2559 พบยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท 768,788 คัน เพิ่มขึ้นจากเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ 3.9 % แต่ลดลง 3.9 % เช่นกันเมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2558 ยอดจำหน่ายสูงสุด โตโยตา 244,317 คัน ส่วนแบ่งตลาด 31.8 % เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2558 คาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 770,000 ถึง 800,000 คัน

รถพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยอดจำหน่ายรวม 310,563 คัน เพิ่มขึ้น 3.0 % จากยอดจำหน่ายปี 2558 ยอดจำหน่ายสูงสุด อีซูซุ 114,868 คัน ได้ส่วนแบ่งตลาด 37.0 % ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2558

รถพิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยอดจำหน่ายรวม 27,858 คัน ลดลง 10.9 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ยอดจำหน่ายสูงสุด โตโยตา 15,566 คัน ส่วนแบ่งตลาด 55.9 % ลดลง 7.8 % จากปี 2558

รถเอสยูวี ยอดจำหน่ายรวม 98,855 คัน ลดลง 21.3 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ยอดจำหน่ายสูงสุด โตโยตา 28,050 คัน ส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 28.4 % ลดลง 9.5 % จากยอดจำหน่ายปี 2558

รถเอมพีวี ยอดจำหน่ายรวม 18,223 คัน เพิ่มขึ้น 29.0 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2558 ยอดจำหน่ายสูงสุด ฮอนดา 11,376 คัน ส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 62.4 % เพิ่มขึ้น 65.8 % จากยอดจำหน่ายปี 2558

รถยนต์อื่น ๆ ยกเว้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปี 2559 ยอดจำหน่าย 41,356 คัน เพิ่มขึ้น 0.9 %

ที่มาข้อมูล: โฟร์วีลส์ ฉบับเดือนเมษายน 2560
ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: