เตรียมนำสายสื่อสารลงดินใน 5 เส้นทางหลักใน กทม.

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1138 ครั้ง

เตรียมนำสายสื่อสารลงดินใน 5 เส้นทางหลักใน กทม.

กสทช. และ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้านำสายสื่อสารลงดินใน 5 เส้นทางหลัก "ถนนศรีอยุธยา-โยธี-เพชรบุรี-ราชปรารภ-พระราม 1" เพื่อให้ระบบกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ว่านายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช. จัดทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อให้ระบบกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ทัศนียภาพสวยงาม และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเริ่มดำเนินการด้วยการร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2559 ใน 5 เส้นทาง เน้นดำเนินงานหักเสาไฟฟ้าในแต่ละเส้นทาง คือ ถนนศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถนนโยธี เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ถนนเพชรบุรี เริ่มดำเนินการหักเสาและรื้อสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ถนนราชปรารภ เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ส่วนถนนพระรามที่ 1 เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า ส่วนถนนศรีอยุธยา ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสารสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ถนนที่เหลืออยู่จะดำเนินการตามแผน ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมและการเดินทางบ้างในช่วงเวลาดำเนินการ แต่ระยะยาวจะได้รับประโยชน์ สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี โดย กสทช. ให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงดิน พร้อมทั้ง กำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายให้เป็นธรรมด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: