'หมอฟัน' จับตาเว้นเครื่องเอกซเรย์ฟันจาก พ.ร.บ.นิวเคลียร์

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 เม.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1064 ครั้ง

'หมอฟัน' จับตาเว้นเครื่องเอกซเรย์ฟันจาก พ.ร.บ.นิวเคลียร์

ทันตแพทยสภาก็เรียกร้องให้มีการออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมไม่ให้อยู่ใน พ.ร.บ.นิวเคลียร์ แต่ให้อยู่ในการดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นค่อย ๆ ปรับแก้ที่ตัว พ.ร.บ.นิวเคลียร์ ให้ชัดเจน เพราะ สนช. ที่ออกกฎหมายยังบอกว่าการเขียนกฎหมายเพื่อควบคุมกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรง รู้ว่าจะมีผลกระทบกับเครื่องมือทางการแพทย์จึงได้เปิดช่องให้มีการออกกฎหมายลูกยกเว้นเครื่องมือทางการแพทย์ไว้ให้ ที่มาภาพประกอบ: jaytaix (CC0)

เว็บไซต์เดลินิวส์ รายงานเมื่อเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมาทันตแพทยสภา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วิชาชีพรังสีเทคนิค คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คณะเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยสภา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฤษฎีกา และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อหาข้อสรุปในประเด็น พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับการดูแลเครื่องเอกซเรย์และกำหนดเครื่องมือทางทันตกรรม เพราะทันตแพทย์มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่มีความเข้มงวด ปฏิบัติลำบาก มีการลงโทษรุนแรง ขนาดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นคนออกกฎหมายยังบอกว่าการเขียนกฎหมายเพื่อควบคุมกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์ที่ส่งผลกระทบรุนแรง และรู้ว่าจะมีผลกระทบกับเครื่องมือทางการแพทย์จึงได้เปิดช่องให้มีการออกกฎหมายลูกยกเว้นเครื่องมือทางการแพทย์ไว้ให้

ทั้งนี้ทันตแพทยสภาก็เรียกร้องให้มีการออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมไม่ให้อยู่ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ให้อยู่ในการดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นค่อยๆ ปรับแก้ที่ตัวพ.ร.บ.นิวเคลียร์ให้ชัดเจน ที่ผ่านมา มีการหารือร่วมกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถออกได้ แต่จากการหารือเมื่อวานนี้ดูเหมือนมีแนวโน้มที่ดี เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล รมว.วิทยาศาสตร์ฯ แม้จะไม่ได้รับปากแต่ก็บอกว่าจะเอาไปพิจารณา ดังนั้นกลุ่มของทันตแพทย์เองก็จะมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นไปตามที่หารือกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการที่ขอไปอยู่ในการดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น คือให้กรมวิทย์ฯ เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม มาตรฐานการติดตั้ง การกั้นห้อง ไม่ใช่การออกไลน์เซ่นแต่อย่างใด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ