สาธารณสุขมาเลเซียจัดประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ปัญหากีดกันทางเพศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1631 ครั้ง

สาธารณสุขมาเลเซียจัดประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ปัญหากีดกันทางเพศ

กระแส Homophobia และการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย เป็นเรื่องพลเมืองมาเลเซียคุ้นเคย แม้มาเลเซียจะมีภาพลักษณ์เป็นประเทศมุสลิมที่เปิดกว้างและมีความเป็นประชาธิปไตย แต่ที่ผ่านมากฏหมายด้านประชาคมและศาสนาของประเทศมาเลเซียยังคงมีปัญหาหลายด้าน โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้รักเพศเดียวกัน (Homosexual) การแต่งกายข้ามเพศ เสรีนิยม และการรณรงค์ทางสังคมในประเด็นต่างๆ 

นอกจากนี้รายงานการศึกษาขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch รายงานว่า การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBT มีอยู่ทั่วไปในสังคมมาเลเซียและเป็นเรื่องปกติ ปรากฎการณ์การกีดกันทางเพศที่เกิดขึ้นในมาเลเซียที่มีประชากร 30 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิของ LGBT ของมาเลเซียยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรให้ความใส่ใจมากกว่านี้ 

อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำการประกวดคลิปวีดีโอ รณรงค์ให้วัยรุ่นมาเลเซียส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด โดยแบ่งประหัวข้อในการทำคลิปวีดีโอเป็น 3 ประเด็น คือ การร่วมเพศ (sexual reproduction), การมีเพศสัมพันธ์ออนไลน์ (cybersex) และการสับสนทางเพศ (gender confusion) โดยคลิปวิดีโอที่เข้าประกวดต้องบอกถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาด้านนี้ในอนาคต 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Asian Correspodent, 7/6/2017

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: