สรรพากรระบุไม่บังคับต้องเปิดพร้อมเพย์ขอคืนภาษี

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1163 ครั้ง

สรรพากรระบุไม่บังคับต้องเปิดพร้อมเพย์ขอคืนภาษี

โฆษกกรมสรรพากรยืนยันไม่บังคับให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์เพื่อขอคืนค่าลดหย่อนภาษี ที่มาภาพประกอบ: FirmBee (CC0)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร บอกว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 ขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆให้ถูกต้อง โดยกรมสรรพากรแนะนำให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ ที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินและได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วจะได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรโดยการโอนเงินผ่านช่องทางใหม่คือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งจะได้รับเงินคืนภายใน 1 วัน

ส่วนผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะสมัครใช้บริการพร้อมเพย์นายสมชายย้ำว่ากรมสรรพากรก็ยังจะคืนเงินคืนภาษีโดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ที่ผู้เสียภาษีจะได้ตามปกติ เนื่องจากกรมสรรพากรมิได้บังคับให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกรายต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์เพื่อขอรับคืนเงินค่าลดหย่อนภาษีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรหรือโทร. 1161

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: