จับตา: เปรียบเทียบข้อบังคับความปลอดภัยชกมวยเด็ก ‘แคนาดา-ออสเตรเลีย-ไทย’

ทีมข่าว TCIJ : 5 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1845 ครั้ง


กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย ‘กีฬาชกมวยเยาวชน’ ของประเทศแคนาดาและออสเตรเลียคุ้มครองสุขภาพเด็กมากกว่าของไทย ที่มาภาพประกอบ: warriorpunch.com

ข้อมูลที่รวบรวมโดยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (AIMC) ได้เปรียบเทียบกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยกีฬาชกมวยเยาวชนของประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และไทยไว้ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: