จับตา: รายละเอียดมาตรการและอัตรา Demand Response

ทีมข่าว TCIJ : 5 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1854 ครั้ง


จาก ‘มาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) และอัตรา Demand Response’ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลัง (กกพ.) ที่เผยแพร่เมื่อเดือน ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาได้สรุปรายละเอียดมาตรการและอัตราของ Demand Response ที่จะนำมาใช้ดังนี้

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: geralt (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: