พนักงานเบเกอรี่ในพม่าหยุดงานประท้วงนายจ้างเลิกจ้างนำเทคโนโลยีมาทดแทน

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 5 พ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1370 ครั้ง

พนักงานเบเกอรี่ในพม่าหยุดงานประท้วงนายจ้างเลิกจ้างนำเทคโนโลยีมาทดแทน

พนักงานโรงงานกู้ดมอร์นิ่ง เบเกอรี่ ในเขตอุตสาหกรรมหล่ายธะยา กรุงย่างกุ้ง ราว 400 คน ทำการนัดหยุดงานเพื่อต่อต้านประกาศการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 184 คนของนายจ้าง โดยอ้างว่าจะนำเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน ที่มาภาพ: IUF

พนักงานโรงงานกู้ดมอร์นิ่ง (Good Morning Bakery) ซึ่งเป็นสาขาของบริษัท เมียนมาร์ เมย์สัน (Myanmar Mayson Co Ltd) ในเขตอุตสาหกรรมหล่ายธะยา (Hlaing Tharyar) กรุงย่างกุ้ง ราว 400 คนและยังเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเมย์สัน (Mayson Workers’ Union) ทำการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2017 เพื่อต่อต้านประกาศการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 184 คนของนายจ้าง โดยอ้างว่าจะนำเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน  พนักงานจึงเดินออกจากงานและปิดทำการผลิตหนึ่งวันหลังจากมีประกาศเลิกจ้าง และปฏิบัติการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝ่ายบริหารปฏิเสธการทบทวนการเลิกจ้างและการโอนย้ายพนักงานไปพร้อมกับส่วนที่ถูกย้ายไป จนวันที่ 15 มี.ค. สหภาพแรงงานเมย์สันแจ้งนัดหยุดงาน เพื่อสนับสนุนคนงานที่ถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้ ยังมีพนักงานโรงงานทอผ้าและผลิตอาหารใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนการชุมนุมต่อสู้ของสหภาพแรงานเมย์สันด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. พนักงานเบเกอรี่ได้ยุติการนัดหยุดงานที่กินเวลาถึงหนึ่งเดือน และกลับเข้าทำงานในวันที่ 10 เม.ย. โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงกับนายจ้าง ซึ่งมีประธานคณะกรรมการรัฐสภาด้านการจ้างงานในท้องถิ่นและต่างประเทศร่วมด้วย

พนักงานทุกคนได้กลับเข้าทำงานตามที่ได้เรียกร้อง ในการเจรจา มีผู้นำสหภาพแรงงานฯ จำนวน 4 คนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าทำงาน แต่ยังคงดำเนินการเจรจาต่อรองอยู่ สหภาพแรงงานเมย์สันได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานในต่างประเทศที่จัดให้มีการประท้วงนายจ้างด้วย และเตรียมที่จะต่อสู้ต่อไปหากยังมีประเด็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข

อนึ่งบริษัท เมียนมาร์ เมย์สัน เปิดโรงงานกู้ดมอร์นิ่ง เมื่อปี 1996 และทำการเปิดโรงงานเบเกอรี่อีกสองแห่งในเขตหล่ายธะยา

 

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก:

Workers Demand Rights (Myanmar Times, 10/3/2017)
Myanmar: bakery workers strikes against mass labyoff.  (IUF, 15/3/2017)
Myanmar bakery workers end one-month strike. (IUF,12/4/2017)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ