คลังเตรียมรณรงค์ 'สละสิทธิ์เบี้ยสูงอายุ'

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ส.ค. 2560

คลังเตรียมรณรงค์ 'สละสิทธิ์เบี้ยสูงอายุ'

ก.คลัง เสนอแก้ไขกฎหมายเพิ่มเงินสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เตรียมรณรงค์ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยยังชีพ ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่านายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมายเพิ่มนำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้คนชราสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ หากมีผู้สละสิทธิ์ 500,000 คน มีเงินเข้ากองทุน 4,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับการจัดสรรเงินจากภาษีสรรพสามิตร้อยละ 2 จากฐานรายได้ภาษีประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี จะได้เงินเข้ากองทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท ยอมรับว่าการปรับเพิ่มภาษีร้อยละ 2 ไม่กระทบต่อราคาสินค้า เบียร์ สุรา ยาสูบ มากนัก และเป็นสินค้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

นายกฤษฎา กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้กระทรวงการคลังเตรียมรณรงค์การสมัครใจไม่รับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้มีรายได้สูงแล้ว เพื่อส่งเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุรายได้น้อย เนื่องจากผู้สูงอายุ 4 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ประมาณ 3.5 ล้านคน หากต้องการสละสิทธิ์ เบื้องต้นสามารถแจ้งความจำนงผ่าน 3 แบงก์รัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงคลังจึงเตรียแจกเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกัน และหากมีปัญหาทางการเงินยังสามารถกลับมาขอรับได้เหมือนเดิม รัฐบาลจึงพยายามสรรหาหลายช่องทางมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ