เพิ่มงบ 30 บาทรักษาทุกโรค เฉลี่ยรายหัว 3,197 บาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 4700 ครั้ง

เพิ่มงบ 30 บาทรักษาทุกโรค เฉลี่ยรายหัว 3,197 บาท

ครม. อนุมัติงบประมาณสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 172,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,088 ล้านบาท ค่าบริการรายหัว 3,197 บาทต่อราย เพิ่มขึ้น 87.43 บาท และถือเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาว่านายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 172,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,088 ล้านบาท ค่าบริการรายหัว 3,197 บาทต่อราย เพิ่มขึ้น 87.43 บาท และถือเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค โดยเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะยาวเห็นควรให้ดำเนินการ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและพิจารณาแนวทางการบูรณาการทำงานด้านการป้องกันโรคร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ โดยเฉพาะการป้องกันโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมากในระยะยาว เช่น โรคไต

ส่วนกรณีค่าบริการสาธารณะสุขระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ซึ่งเป็นการบริการเชิงรุกเพื่อเน้นการดูแลป้องกันก่อนการเจ็บป่วย กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาแนวทางว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยในระยะยาวได้อย่างไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ