คนไทยรู้ยัง: ผู้ใช้น้ำประปาเดือดร้อน 'ค่าน้ำแพง' พบค่าน้ำ 'รัฐ' แพงกว่า 'เอกชน'

ทีมข่าว TCIJ : 3 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1661 ครั้ง

ผลโพลล์ระบุผู้ใช้น้ำประปาพบปัญหา 'ค่าน้ำแพง' มากที่สุด รองลงมาคือ มีตะกอน สิ่งปนเปื้อน, มีสีขุ่น, มีกลิ่นโคลน และ เกิดอาการแพ้คัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้าน้ำประปาของหน่วยงานรัฐจ่ายค่าน้ำประปาเฉลี่ย 362.65 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่จ่ายมากกว่าลูกค้าน้ำประปาของเอกชนเฉลี่ยอยู่ที่ 224.56 บาทต่อเดือน ที่มาภาพประกอบ: Arcaion (CC0 Creative Commons)

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพลล์ (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลโพลล์คุณภาพน้ำประปา จากการสำรวจจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,269 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 28 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา พบสารพัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อการใช้น้ำประปา โดยพบว่า ร้อยละ 37.0 ระบุค่าน้ำแพง รองลงมาคือ ร้อยละ 24.7 ระบุ มีตะกอน สิ่งปนเปื้อน ร้อยละ 21.0 ระบุ มีสีขุ่น ร้อยละ 14.0 ระบุ มีกลิ่นโคลน ร้อยละ 13.9 ระบุ เกิดอาการแพ้คัน และร้อยละ 15.1 ระบุ ปัญหาอื่นๆ เช่น กลิ่นคลอลีนเยอะเกินไป น้ำไม่ค่อยไหล มีรส สนิม เป็นต้น

เมื่อสอบถามถึงค่าใช้จ่ายน้ำประปาต่อเดือน พบว่าลูกค้าน้ำประปาของหน่วยงานรัฐจ่ายค่าน้ำประปาเฉลี่ย 362.65 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่จ่ายมากกว่าลูกค้าน้ำประปาของเอกชนเฉลี่ยอยู่ที่ 224.56 บาทต่อเดือน และที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 ของลูกค้าน้ำประปาเอกชนพอใจต่อคุณภาพน้ำประปาค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มากกว่า ความพอใจของลูกค้าน้ำประปารัฐที่มีอยู่ร้อยละ 76.0 และลูกค้าน้ำประปาเอกชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 พอใจต่อบริการค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ซึ่งมากกว่า ความพอใจของลูกค้าน้ำประปารัฐที่มีอยู่ร้อยละ 77.6

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา พบว่าต้องการให้น้ำประปาใสสะอาดไม่มีตะกอน ต้องการให้ลดกลิ่นของน้ำประปา ต้องการที่จะเพิ่มแรงดันน้ำ อย่าใส่คลอลีนเยอะ/ลดกลิ่นคลอลีน และปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ตามลำดับ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: