คนไทยรู้ยัง: ไก่ยังเป็นสินค้าปศุสัตว์ส่งออกมูลค่าสูงสุดของไทย

ทีมข่าว TCIJ : 3 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1169 ครั้ง

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ระบุว่าภาพรวมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในปี 2559 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 197,940 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.ไก่และผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วน 53.47% มีมูลค่าทั้งสิ้น 105,545 ล้านบาท 2.อาหารสุนัขและแมว มูลค่า 37,759 ล้านบาท สัดส่วน 19.08% 3.โคนมและผลิตภัณฑ์ สัดส่วน 12.77% มูลค่า 25,270 ล้านบาท 4.โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ สัดส่วน 5.71% มูลค่า 11,294 ล้านบาท 5.สุกรและผลิตภัณฑ์ สัดส่วน 5.37% มูลค่า 10,630 ล้านบาท 6.เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์ สัดส่วน 1.36% มูลค่า 2,630 ล้านบาท 7.ไก่ไข่ ไข่ไก่ ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ สัดส่วน 0.69% มูลค่า 1,358 ล้านบาท และ 8.ไข่นกกระทาต้มสุก สัดส่วน 0.07% มูลค่า 142 ล้านบาท

ทั้งนี้จากภาพรวมการส่งออกในปี 2559 ทั้ง 197,940 ล้านบาทนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มูลค่า 183,580 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 213,775 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2559

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Jai79 (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: