แขวนมาตรา 39 'จัดเก็บค่าน้ำ' เหตุละเอียดอ่อนกระทบวงกว้าง

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 957 ครั้ง

แขวนมาตรา 39 'จัดเก็บค่าน้ำ' เหตุละเอียดอ่อนกระทบวงกว้าง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ..ประกาศแขวนมาตรา 39 การจัดเก็บค่าใช้น้ำ การแบ่งประเภทใช้น้ำแล้ว ยอมรับเรื่องละเอียด หลังข่าวเก็บค่าน้ำเกษตกรเพิ่มหากใช้น้ำสาธารณะไม่เกิน 50 สตางค์ต่อ ลบ.ม. คาดกฎหมายอาจล่าช้าไม่ทัน ม.ค. 2561 ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ThaiPBS รายงานเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ...ว่า ขณะนี้ได้พิจารณาแล้ว 95 มาตรา โดยแขวนมาตรา 39 ซึ่งเป็นประเด็นการจัดเก็บค่าใช้น้ำ การแบ่งประเภทการใช้น้ำไว้ก่อน เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน กระทบประชาชนวงกว้าง จึงยังไม่มีข้อยุติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คาดว่ากฎหมายอาจจะมีผลบังคับใช้ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมในเดือนม.ค.2561 รวมทั้งยืนยันว่าไม่มีคำว่าภาษีน้ำ ในร่างกฎหมายฉบับนี้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยได้หารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม ซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย แต่จะมีการเก็บจากภาคอุตสาหกรรม

ขณะที่การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการแบ่งประเภทเกษตรกรที่จะต้องเก็บค่าน้ำ เป็นเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำ ที่จะไปร่างกฎกระทรวง เพื่อประกบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่าจะไม่เขียนกฎหมายเหมือนเซ็นเช็กเปล่า แต่จะพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา 73 ที่บัญญัติให้ลดต้นทุนภาคการเกษตรมาประกอบด้วยว่าถ้ามีการเก็บค่าน้ำภาคการเกษตร จะขัดรัฐธรรมนูญมาตรานี้หรือไม่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: