คนแห่สอบ 'นายหน้าประกันภัย' พบ 8 เดือน ยอดสมัครสอบพุ่ง 8 หมื่นราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ต.ค. 2560 | อ่านแล้ว 857 ครั้ง

คนแห่สอบ 'นายหน้าประกันภัย' พบ 8 เดือน ยอดสมัครสอบพุ่ง 8 หมื่นราย

คนแห่สอบ 'นายหน้าประกันภัย' 8 เดือนปีนี้ ยอดสมัครสอบพุ่ง 81,814 ราย คปภ.เพิ่มช่องทางการชำระค่าสมัครสอบนายหน้าประกันภัยผ่านทาง 'Internet Banking – ATM' ยืนยันคุมเข้มด้านมาตรฐานและจริยธรรม ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่านายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การทำงานสายวิชาชีพ นายหน้าประกันภัยได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากกลุ่มวัยทำงานยุคใหม่ โดยสถิติการสอบ นายหน้าประกันภัยทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560 มีผู้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย บุคคลธรรมดา 81,814 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.68

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้สมัครสอบ สำนักงาน คปภ. จึงได้กำหนดแผนพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่เดิมสำนักงาน คปภ. มีการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสนามสอบทั้งหมด 11 แห่ง ในส่วนกลาง 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. เขต (วิภาวดี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และในส่วนภูมิภาค 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน คปภ. เชียงราย สำนักงาน คปภ. เชียงใหม่ สำนักงาน คปภ. นครสวรรค์ สำนักงาน คปภ. นครราชสีมา สำนักงาน คปภ. อุดรธานี สำนักงาน คปภ. นครปฐม สำนักงาน คปภ. สุราษฎร์ธานี และสำนักงาน คปภ. สงขลา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบนายหน้าประกันภัยต้องลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่เว็บไซด์ www.oic.or.th และสามารถสั่งพิมพ์ใบนำส่งค่าสมัครสอบจากระบบไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ

ทั้งนี้จากสถิติผู้สมัครสอบนายหน้าประกันภัยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในเดือน ม.ค. - ส.ค. 2560 เฉลี่ยต่อเดือนจะมีผู้สมัครสอบจำนวน 10,226 ราย และคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง Internet banking และผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มเติมอีก 2 ช่องทาง เพียงเข้าระบบ Internet Banking หรือ ATM และไปที่หมวดชำระค่าสินค้าและบริการ โดยกรอกรหัส Company Code และหมายเลข REF.1 ที่ปรากฏในใบนำส่งให้ถูกต้อง ซึ่งการทำรายการเพื่อชำระค่าสมัครสอบจะต้องทำก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน

“คปภ.ยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมของคนกลางประกันภัย โดยมิได้มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนในเชิงปริมาณอย่างเดียวแต่คุณภาพต้องเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับตัวแทน/นายหน้าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและก่อความเสียหายแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ดีประชาชนควรเลือกซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน”

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ