พาณิชย์แจงจัดตั้งธุรกิจใหม่หลังรัฐประหาร 2557 หด เพราะปี 2556 มีการจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 7 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1449 ครั้ง

พาณิชย์แจงจัดตั้งธุรกิจใหม่หลังรัฐประหาร 2557 หด เพราะปี 2556 มีการจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 7 ปี

กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี 2557 - 2560 ระบุหลังปี 2557 ที่เกิดรัฐประหารมีจำนวนผู้จดทะเบียนธุรกิจลดลงเพราะในปี 2556 เป็นปีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากเพื่อขอรับโควต้าการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 5,124 ราย และธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 2557 - 2560 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าสลาก ชี้การจดทะเบียนจัดตั้งและเลิกกิจนั้นการเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและเหตุผลทางกฎหมายมากกว่าความไม่เชื่อมั่นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 ว่านางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในปี 2557 ที่เกิดรัฐประหารมีจำนวนผู้จดทะเบียนธุรกิจลดลง ขณะที่หลังการรัฐประหารในปี 2557 ตัวเลขการเลิกกิจการกลับเพิ่มขึ้นนั้น (อ่านเพิ่มเติม: 3 ปี คสช. ตกงานสูงสุด- ปิดกิจการเพิ่ม-ทุนไทยไหลออก) ซึ่งจากข้อเท็จจริงพบว่าสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในปี 2557 มีจำนวนนิติบุคคลจัดตั้งทั้งสิ้น 59,468 ราย ลดลง 7,834 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 67,302 ราย ทั้งนี้ ในปี 2556 เป็นปีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากเพื่อขอรับโควต้าการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 5,124 ราย และมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจวิทยุกระจายเสียงตามมาตรการของ กสทช. ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มาจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลสูงถึง 1,843 ราย ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ในปี 2557 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 แต่อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยในปี 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ จำนวน 60,147 ราย เพิ่มขึ้น 679 ราย ขณะที่ปี 2559 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ จำนวน 64,288 ราย เพิ่มขึ้น 4,141 ราย และในปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่แล้ว จำนวน 23,585 ราย เพิ่มขึ้น 2,075 ราย

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 2557 - 2560 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าสลาก โดยมีการจดทะเบียนเลิกในปี 2557 จำนวน 2,498 ราย / ปี 2558 จำนวน 3,924 ราย / ปี 2559 จำนวน 2,250 ราย และปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน มีจำนวน 496 ราย ซึ่งสะท้อนได้ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่และการจดทะเบียนเลิกกิจการเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและเหตุผลทางกฎหมายมากกว่าความไม่เชื่อมั่นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ