กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเคลียร์ข้อมูล 'บริษัทไร้ที่ตั้ง'

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 943 ครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเคลียร์ข้อมูล 'บริษัทไร้ที่ตั้ง'

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนิติบุคคลต้องมีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียน หลังจากไม่สามารถติดต่อได้ เร่งยืนยันสถานที่ตั้งแสดงความมีตัวตน ย้ำต้องรีบดำเนินการก่อนเลยกำหนด 15 วัน หลังได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับหนักและอาจถูกขีดออกจากทะเบียน ที่มาภาพประกอบ: geralt (CC0)


สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกิจของนิติบุคคลให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในแนวทางการตรวจสอบ คือ การแสดงสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง มีตัวตนจริง สามารถติดต่อได้ โดยที่ผ่านมากรมฯ เคยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อแจ้งเตือนเรื่องต่าง ๆ ไปยังนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 920 ราย พบว่าเอกสารดังกล่าวถูกตีกลับ เนื่องจากไม่มีสถานที่ตั้งของนิติบุคคลและไม่ตรงตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับฐานข้อมูลการจดทะเบียน

“กรมฯ ทำหนังสือถึงผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1,060 ฉบับ เพื่อให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งที่เป็นปัจจุบัน หลังพบว่าไม่สามารถติดต่อกับนิติบุคคลตามสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้ จึงขอความร่วมมือผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือโปรดเร่งดำเนินการโดยด่วนและขอให้ยืนยันและตอบกลับมายังกรมฯ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือ ทั้งนี้ กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคล โดยแนบแบบฟอร์มการยืนยันสถานที่ตั้ง พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบกลับโดยนิติบุคคลไม่ต้องชำระค่าจัดส่งแต่อย่างใด” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในมาตรการป้องกันการหลอกลวงและสร้างความโปร่งใสในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องระบุสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามความเคลื่อนไหว หากนิติบุคคลไม่มีสถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการบริษัทมีความผิดตามมาตรา 25 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท รวมถึงอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนอีกด้วย

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ