แม้เข้าฤดูฝนเต็มตัว แต่ยังมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง 2,498 แห่ง

30 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 897 ครั้ง


	แม้เข้าฤดูฝนเต็มตัว แต่ยังมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง 2,498 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุยังมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งอยู่ถึง 2,498 หมู่บ้าน แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้ว ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศยังมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของ 3 ปีย้อนหลัง (ที่มาภาพ: cad.go.th)

30 มิ.ย. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่าพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงฯว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงปัญหาภัยแล้ง แม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้ว โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยรายงานว่ายังมีหมู่บ้านที่มีปัญหาภัยแล้งใน 8 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 50 อำเภอ 276 ตำบล 2,498 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 3 ปีย้อนหลังแล้วพบว่ายังมีภัยแล้งหลงเหลืออยู่ร้อยละ 3.3

ส่วนสถานการณ์น้ำใน 33 เขื่อนทั่วประเทศ ขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 7,378 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2556,2557 และปี 2558 แต่ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพล,เขื่อนสิริกิติ์,เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2556,2557 และปี 2558 โดยช่วงที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักประมาณ 482 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมีน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 68 ล้านลูกบาศก์เมตร

พลเอกฉัตรชัย ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการปลูกข้าวทั่วประเทศด้วยว่า มีการปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 5.92 ล้านไร่ แบ่งเป็นการปลูกข้าวในเขตชลประทาน 1.47 ล้านไร่และปลูกนอกเขตชลประทาน 4.45 ล้านไร่ ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่เนื่องจากชาวนายังคงรอปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯจะเดินทางไปเปิดงานเกษตรแปลงใหญ่ที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหงษ์ทองนาหยอดของเกษตรกรในพื้นที่อีสานใต้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: