ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำอีบุ๊คส่งเสริมภาพลักษณ์ สนช. งบ 374,500 บาท

30 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 616 ครั้ง


	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำอีบุ๊คส่งเสริมภาพลักษณ์ สนช. งบ 374,500 บาท

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ออกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำเอกสารส่งเสริมภาพลักษณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติในรูปแบบหนังสือดิจิทัล 374,500 บาท

30 พ.ค. 2559 เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ออกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำเอกสารส่งเสริมภาพลักษณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติในรูปแบบหนังสือดิจิทัล (Digital Book) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ