เขต ศก.พิเศษ สะดุด การนิคมฯ ถอดใจอาจไม่มีนิคมอุตสาหกรรมที่ อ.เชียงของ เพราะไม่คุ้มค่า

29 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 746 ครั้ง


	เขต ศก.พิเศษ สะดุด การนิคมฯ ถอดใจอาจไม่มีนิคมอุตสาหกรรมที่ อ.เชียงของ เพราะไม่คุ้มค่า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยในเวทีชี้แจงกรณีใช้ที่ดินสาธารณะสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระบุขณะนี้พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จะไม่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ อ.เชียงของ เพราะไม่คุ้มค่าถมดิน ด้าน กสม. จี้หน่วยงานรัฐให้ชี้แจงกรณีใช้ที่ดินสาธารณะสร้างนิคมอุตสาหกรรม ส่วนรองผู้ว่าเชียงรายชี้ทำตามคำสั่งนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ (ที่มาภาพ: ไทยรัฐออนไลน์)

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กสม.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เรียกประชุมรับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กรณีทางราชการประกาศใช้พื้นที่สาธารณะชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม 2 พื้นที่ของ อ.เชียงของ อ.แม่สาย และการชี้แจงจากหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่ประชุม

โดยตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่าขณะนี้พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จะไม่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ อ.เชียงของ อีกแล้ว เพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องใช้งบถมดินสูงมาก

ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านได้คัดค้าน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ออกประกาศเปลี่ยนแปลงที่ดินของรัฐไปสร้างนิคมอุตสาหกรรม 2 แปลง ที่ อ.เชียงของ มีการเลือกที่ดินสาธารณะ 351 ไร่ ริมแม่น้ำอิง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ต.สถาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและชาวบ้านช่วยกันรักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกมาตลอด ส่วนที่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย 720 ไร่ เป็นพื้นที่โรงงานยาสูบให้ชาวบ้านเช่าปลูกไร่ยาสูบมากว่า 40 ปี ซึ่งเป็นพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกยาสูบอันดับหนึ่งของประเทศ ชาวบ้านและโรงงานยาสูบและกรมธนารักษ์ก็เห็นด้วยกับการคัดค้านครั้งนี้

นางเตือนใจ กล่าวว่า จากการรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านและลงตรวจสอบพื้นที่ อ.เชียงของ อ.แม่สาย รวมถึงการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงต้องมีการรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนสรุปผล และเบื้องต้นจะเสนอไปทาง กนพ. ว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรเน้นที่ศักยภาพแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนก่อน ไม่เอาพื้นที่เป็นตัวนำในการพัฒนา

นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่า การจัดหาพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปตามคำสั่งของ กนพ. จังหวัดจึงเลือกพื้นที่ เสนอไปตามขั้นตอน และเข้าไปดูแลทำความเข้าใจชาวบ้าน ที่ต้องมีพื้นที่นำร่อง ให้เอกชนมาลงทุน เพื่อให้เกิดความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นโจทย์ที่ กนพ.ให้มาทำเพื่อการแข่งขัน ขณะเปิดตลาดประชาคมอาเซียน และทางจังหวัดจะรับฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ เสนอต่อทาง กนพ.รับทราบ

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: