'CGN-ราชบุรีโฮลดิ้ง' ผนึกกำลังเล็งผุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค

29 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1281 ครั้ง


	'CGN-ราชบุรีโฮลดิ้ง' ผนึกกำลังเล็งผุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค

ไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (CGN) จับมือบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ราชบุรีโฮลดิ้ง) แถลงอย่างเป็นทางการถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟังเชงกัง 2 ในจีน พร้อมขยายความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค (ที่มาภาพ: Energy News Center : ศูนย์ข่าวพลังงาน)

Energy News Center : ศูนย์ข่าวพลังงาน รายงานว่าไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (China General Nuclear Power Corporation หรือ “CGN”) จับมือบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ราชบุรีโฮลดิ้ง) แถลงอย่างเป็นทางการถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมขยายความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท กวางสี ฟังเชงกัง นิวเคลียร์ เพาเวอร์ II จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสามราย คือ CGN ถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัท กวางสี อินเวสท์เม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (Guangxi Investment Group Company Limited หรือ “GIG”) ถือหุ้นร้อยละ 39 และบริษัท ราช ไชน่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 10 ซึ่งทั้งสามฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในสัญญาผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีหน้าที่ในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2   

มร. หู เหวินข่วน Assistant President ของ CGN และประธานกรรมการบริษัท ฟังเชงกัง นิวเคลียร์เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 ที่ CGN กับราชบุรีโฮลดิ้งร่วมลงทุนกัน     จะเป็นโครงการต้นแบบที่ใช้เทคโลยี HPR100 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นที่ 3 ที่คิดค้นพัฒนาและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจีน ระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีดังกล่าวตรงตามมาตรฐานของเทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นที่ 3 ที่สากลยอมรับ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย ราชบุรีโฮลดิ้งถือเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังความสำเร็จของการร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกัง ระยะที่ 2 CGN มุ่งหวังที่จะหารือกับราชบุรีโฮลดิ้งเพื่อพัฒนาความร่วมมืออื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีกับความสำเร็จของการร่วมทุนกับ CGN ครั้งนี้ เพราะ CGN ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในประเทศจีนและระดับนานาประเทศ การได้จับมือร่วมงานกับ CGN ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทฯที่จะใช้โอกาสนี้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์จัดเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตที่มีศักยภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ CGN จะได้สนับสนุนการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์แก่บุคลากรทางเทคนิคของไทย รวมทั้งประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการพลังงานแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

"บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ CGN ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก กอปรกับล่าสุดยังได้พัฒนาโครงการฟังเชงกังระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่สำเร็จอีกด้วย บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เมื่อมีโอกาสเหมาะสม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นโครงการประเภทพลังงานน้ำ  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสององค์กร" นายรัมย์ กล่าวปิดท้าย

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะคงสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำลังผลิตรวมตามการถือหุ้น ปัจจุบัน ราชบุรีโฮลดิ้ง มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมทั้งสิ้น 727 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของกำลังผลิตรวมตามสัดส่วนลงทุน หากนับรวมกำลังผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาดประเภทหนึ่ง สัดส่วนกำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 89 คิดเป็น 6,059 เมกะวัตต์

สำหรับบริษัท ไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (CGN) เป็นบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการด้านธุรกิจพลังงานสะอาดชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน บริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2558 จนเมื่อเดือนธันวาคม 2557 บริษัท ซีจีเอ็น เพาเวอร์ จำกัด (CGN Power Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (1816:HK) CGN มีพันธกิจที่จะให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่มีความปลอดภัยและมีราคาสมเหตุสมผลให้กับลูกค้าทั่วโลก

ปัจจุบัน CGN มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 16 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 17.08 กิกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดในประเทศจีน ในขณะที่อีก 12 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำลังการผลิตรวม 14.59 กิกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดในประเทศจีน ทั้งนี้ CGN มีสถิติความปลอดภัยด้านการเดินเครื่องในระดับดีเยี่ยม โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลิงอ้าว หน่วยที่ 1 (The Ling Ao Unit 1) สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องได้ 3,500 วัน โดยไม่มีหยุดเดินเครื่องด้วยสาเหตุอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย จึงถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 เทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก นอกจากนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ CGN ยังได้ติดตั้งเทคโลยีนิวเคลียร์ของจีนที่พัฒนาจนก้าวหน้าและเชื่อถือได้ ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 2558โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังได้ติดตั้งเตาปฏิกรณ์รุ่นที่ 3 หรือเทคโนโลยี HPR1000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: