มหาดไทยจี้ทุกจังหวัดสนับสนุนเผยแพร่ร่าง รธน.

28 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 554 ครั้ง


	มหาดไทยจี้ทุกจังหวัดสนับสนุนเผยแพร่ร่าง รธน.

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดเตรียมการสนับสนุนเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งศูนย์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและอำเภอ อบรมวิทยากรเผยแพร่หลักสูตรเข้มข้น ระดับจังหวัด 18-19 พ.ค. ระดับอำเภอ วันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. (ที่มาภาพ: prachamati.org)

28 เม.ย. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการ “จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์” ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และให้เตรียมการคัดเลือกวิทยากรระดับจังหวัดๆ ละ 5 คน รับการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอและวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด วันที่ 18 – 19 พฤษภาคมนี้ และอบรมวิทยากรระดับอำเภอ วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายนนี้ และอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ 11 – 30 มิถุนายน 2559 จากนั้น วิทยากรทุกระดับ จะลงพื้นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ