ชาวบ้านเซ็ง 'ประปาภูเขา' งบ 5.9 ล้านใช้งานไม่ได้จริง

28 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 923 ครั้ง


	ชาวบ้านเซ็ง 'ประปาภูเขา' งบ 5.9 ล้านใช้งานไม่ได้จริง

แล้งนี้ชาวบ้านบ้านพง ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน กว่า 400 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักประปาภูเขางบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 5.9 ล้านบาท ส่งมอบเมื่อมีนาคม 2558 ผ่านมา 1 ปีไม่สามารถใช้งานได้แล้ว (ที่มาภาพ: สวท.น่าน)

29 มี.ค. 2559 สวท.น่าน รายงานว่าชาวบ้านบ้านพง ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เข้าสำรวจท่อประปาและแหล่งต้นน้ำห้วยกอน ซึ่งทางเทศบาลตำบลเชียงกลางเข้าไปดำเนินการสร้างไว้และส่งมอบให้ชาวบ้านเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำจำนวน 5.9 ล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ปล่อยให้ถังซีเมนต์ที่เตรียมไว้เก็บน้ำที่จะไหลมาจากท่อประปาจากลำห้วยกอนจำนวน 2 ถังขนาดใหญ่ต้องแห้งมีเพียงน้ำฝนที่ตกค้างจนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงประจำหมู่บ้านแทน จากการสำรวจพบท่อประปาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่รับน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวหัวท่อมีขยะเศษใบไม้กิ่งไม้และดินโคลนจับตัวแน่นอุดท่อและท่อประปาจากต้นทางน้ำไปยังหมู่บ้านระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรมีการชำรุดเสียหายเป็นช่วง ๆ นอกจากนั้นชาวบ้าน นำโดย นายปัณณวัฒน์ ก่อเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านพูน ตำบลพญาแก้ว พบการเชื่อมต่อระหว่างท่อประปาทำไม่ถูกต้องมีการนำด้ายสายสิญจน์มาซับเกลียวแทนการใช้ยางพันเกลียวทำให้แต่ละช่วงเกิดท่อขาดและน้ำรั่ว และยังวางบนฐานที่ใช้เพียงกิ่งไม้รองรับและใช้เส้นลวดขนาดเล็กผูกยึดกับต้นไม้ทำให้ไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงน้ำได้ นายปัณณวัฒน์ ก่อเกิด ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านตำบลพญาแก้ว ได้แก่บ้านพญาแก้ว บ้านพูน บ้านคันนาและบ้านม่วง กว่า 400 หลังคาเรือน ได้เตรียมท่อประปาไว้เพื่อรองรับน้ำแต่จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่สามารถใช้น้ำได้ ซึ่งก่อนการสร้างเทศบาลตำบลเชียงกลางขอความเห็นชอบจากชาวบ้านโดยหากสร้างแล้วชาวบ้านจะมีน้ำใช้โดยไม่ต้องเสียเงินที่ต้องซื้อน้ำจากการประปาภูมิภาคที่เสียหน่วยละ 6 บาท ซึ่งแต่ละเดือนชาวบ้านต้องเสียค่าน้ำเดือนละหลายร้อยบาท แต่ถ้าประปาภูเขาสามารถใช้ได้ชาวบ้านก็จะเสียเพียงค่าบำรุงรักษาเท่านั้น ทั้งนี้เข้าสู่หน้าแล้งแล้วประปาภูเขามูลค่าเกือบ 6 ล้านบาท ยังไม่สามารถใช้ได้ ชาวบ้านยิ่งใช้น้ำมากขึ้นจึงต้องเสียเงินเพิ่มเป็นรายเดือนมากไปด้วย จึงวิงวอนหน่วยราชการที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างประปาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: