รูปแบบโครงสร้างครอบครัวไทยเป็นอย่างไร?

ทีมข่าว TCIJ : 27 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1836 ครั้ง


โดยแบ่งเป็นสามีและภรรยาร้อยละ 15.0 สามีภรรยาและลูกร้อยละ 2.97 สามีหรือภรรยาและลูกร้อยละ 7.6 ประเภทที่สอง คือ ครอบครัวขยายร้อยละ 34.5 (เป็นครอบครัวที่มีครอบครัวหลักอยู่หนึ่งครอบครัวแล้วมีครอบครัวอื่นเสริมเข้ามา เช่น ครอบครัวเดิมมีพ่อ แม่ ลูก ภายหลังลูกแต่งงานก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดมีจำนวนหลายครอบครัวขึ้น แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวหลัก) ประเภทที่สาม คือ อยู่คนเดียวร้อยละ 12.6 และประเภทที่สี่ คือ อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติร้อยละ 0.6 ส่วนเพศของหัวหน้าครัวเรือนนั้นเป็น เพศชายร้อยละ 67.0 เพศหญิงร้อยละ 33.0 ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่าครอบครัวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว และเพศชายยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ