เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า

27 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 2611 ครั้ง


	เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า

เทศบาลนครขอนแก่น ให้เอกชนโดยบริษัท อัลไลซ์แอนคลีนพาวเวอร์ จำกัด ดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เผยคิดค่ากำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาทต่อตันใน 3 ปีแรก และเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี สามารถกำจัดขยะได้ประมาณ 600 ตันต่อวัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 4.5 เมกะวัตต์ และอีก 1.5 เมกะวัตต์จะนำกลับไปใช้ภายในโรงงาน เตรียมเริ่มจุดเตาเผาเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2559 นี้เป็นต้นไป (ที่มาภาพข่าว: สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น)

ที่มาภาพ: สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น

สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น รายงานเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559 ว่านายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับบริษัท อัลไลซ์แอนคลีนพาวเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจาก วิกฤติปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะ ของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เทศบาลฯจึงเล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้า และขยะมูลฝอยชุมชนนั้นเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งที่เหมาะสม และสามารถแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าได้ จึงมีความประสงค์จัดตั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้เอกชนโดยบริษัท อัลไลซ์แอนคลีนพาวเวอร์ จำกัด เข้ามาดำเนินงานโครงการและคิดค่ากำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาทต่อตันใน 3 ปีแรก และเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปีถัดไปมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงระบบปิด นำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย ระบบบำบัด มลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และใช้ในหลายประเทศสามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆกันเช่นเศษไม้กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้า และเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ ของเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกัน มีความสามารถกำจัดขยะ ได้ประมาณ 600 ตันต่อวัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 4.5 เมกะวัตต์ และอีก 1.5 เมกะวัตต์จะนำกลับไปใช้ภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มจุดเตาเผาเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 นี้เป็นต้นไป

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: