ธอส.เตรียมปล่อยกู้รัฐและเอกชนสร้างบ้านเช่าสำหรับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย

27 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 950 ครั้ง


	ธอส.เตรียมปล่อยกู้รัฐและเอกชนสร้างบ้านเช่าสำหรับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมแผนปล่อยกู้รัฐและเอกชนสร้างบ้านเช่าสำหรับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย พร้อมมีแผนปล่อยเงินกู้สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ (ที่มาภาพ: antiair12.info)

27 เม.ย. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายสุรชัย ตั้งดนัยตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อย โดย ธอส.มีแผนจะปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของราชการ เพื่อให้ข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย ทั้ง 3 เหล่าทัพ เช่น นายทหารที่เข้ารับราชการใหม่ หรือชั้นประทวนเช่าในราคาพิเศษ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ พร้อมกับให้สินเชื่อการเช่าระยะยาวสำหรับข้าราชการด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายใน 3 เดือนนี้

ประธานกรรมการ ธอส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ธอส.อยู่ระหว่างจัดหามาตรการเพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้หน่วยงานรัฐและเอกชน กู้ยืมไปพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้เช่าอยู่ เบื้องต้นมีแผนจะร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจะกำหนดวงเงินการปล่อยสินเชื่อ ครั้งนี้ 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดการปล่อยกู้ใน 6 เดือนนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: