9 เดือนแรกยอดขอตั้งโรงงานวูบ 17.13%

26 ต.ค. 2559 | อ่านแล้ว 777 ครั้ง


	9 เดือนแรกยอดขอตั้งโรงงานวูบ 17.13%

กระทรวงอุตสาหกรรมเผยยอดแจ้งประกอบกิจการและเริ่มขยายโรงงานใน 9 เดือนปี 2559 (ม.ค.-ก.ย. 2559) มีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 3,177 โรงงาน ลดลงช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีอยู่ที่ 3,834 โรงงาน ลดลง 17.13% (ที่มาภาพประกอบ: psrc.org)

แนวหน้า รายงานเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่านายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย ยอดแจ้งประกอบกิจการ และเริ่มขยายโรงงานใน 9 เดือนปี 2559 (ม.ค.-ก.ย. 2559) ว่า มีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 3,177 โรงงาน ลดลงช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีอยู่ที่ 3,834 โรงงาน หรือ ลดลง 17.13%

ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 3.39 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่อยู่ที่ 3.49 แสนล้านบาท หรือลดลง 2.94% โดยแบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่จำนวน 2,790 โรงงาน ลดลง 17.69 % จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 3,390 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 2.39 แสนล้านบาท ลดลง 3.23 % เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2.47 แสนล้านบาท

ส่วนการขยายกิจการมีจำนวน 387 โรงงาน ลดลง 12.83% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอยู่ 444 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 1 แสนล้านบาท ลดลง 0.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.01 หมื่นล้านบาท

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งเปิดกิจการใหม่และ ขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่การผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มูลค่าการลงทุน 3.94 หมื่นล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 3.34 หมื่นล้านบาทอุตฯอาหาร 2.74 หมื่นล้านบาท ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.94 หมื่นล้านบาท เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.82 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: