กรมคุมประพฤติเริ่มใช้มาตรการให้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับดูงานห้องดับจิต

26 ก.ค. 2559 | อ่านแล้ว 829 ครั้ง


	กรมคุมประพฤติเริ่มใช้มาตรการให้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับดูงานห้องดับจิต

กรมคุมประพฤติ เริ่มใช้มาตรการให้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับไปดูงานในห้องดับจิต ยืนยันไม่ละเมิดสิทธิ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ติดตามได้จากรายงาน (ที่มาภาพประกอบ: matichon.co.th)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พบว่า ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะมีนโยบายที่เข้มงวดและจริงจัง ที่จะลดความสูญเสียชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุ ทั้งการป้องกันและการลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจร โดยสงกรานต์ปี 2559 เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปี 2558 ถึง 74 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 78 ราย บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 97 คน กรมคุมประพฤติ โดยพ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำมาตรการให้ผู้กระทำผิดเมาแล้วขับไปดูงานในห้องดับจิต ห้องไอซียู และแผนกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย โดยต้องทำงานบริการสังคมในโรงพยาบาลอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ตามคำพิพากษาของศาล ทั้งนี้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคมตามคำพิพากษาของศาล เป็นผู้ที่กระทำความผิดทางอาญาและศาลมีคำพิพากษาลงโทษแล้ว โดยได้รับโอกาสในการรอการลงโทษจำคุก แต่การกระทำผิดจำเป็นต้องมีบทลงโทษและเงื่อนไขการคุมประพฤติ เพื่อให้เกิดความหลาบจำ เกรงกลัวต่อกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเกิดความสงบสุข ส่วนที่มีการวิพากวิจารณ์ว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ ยืนยันว่าเป็นมติที่ประชุมหลายฝ่าย เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการบริการสังคมตามคำพิพากษาของศาล หากมีคำสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หากจะมีการนำเข้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือห้องดับจิต จะมีการประสานงาน เห็นชอบให้ความร่วมมือ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือในการนำมาตรการทางสังคมมาใช้กับผู้กระทำผิด ที่กระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติ ทำข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อคัดกรองไม่ให้ผู้หนีคุมประพฤติทำใบขับขี่ ได้รับผลตอบรับที่ดี ทำให้ผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติหลายคนกลับมารายงานตัวเข้าสู่ระบบคุมประพฤติ โดยผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 กรมการขนส่งทางบก ส่งข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติกลับมา 570 คน

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ