เปิดโซลาร์รูฟเสรี 100 MW โครงการนำร่อง ก.ค. นี้ เน้นผลิตใช้เองไม่ขายเข้าระบบทั้งหมด

26 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 684 ครั้ง


	เปิดโซลาร์รูฟเสรี 100 MW โครงการนำร่อง ก.ค. นี้ เน้นผลิตใช้เองไม่ขายเข้าระบบทั้งหมด

เปิดให้ผู้สนใจยื่นสมัครโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 'ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร' เป้าหมายกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ภายในเดือน ก.ค.-31 ส.ค.นี้ แต่รับซื้อแค่ 50 เมกะวัตต์ จากที่อยู่อาศัย 10 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และอาคาร 40 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ชี้เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองทั้งประเภทบ้านและอาคาร ส่วนในอนาคตจะมีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่นั้น คงต้องขอเวลาในการศึกษาเก็บข้อมูลก่อน (ที่มาภาพ: fullerton.edu)

26 พ.ค. 2559 เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานว่านายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการเข้าร่วมโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) เป้าหมายกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นเข้าโครงการได้ภายในเดือน ก.ค.-31 ส.ค.นี้

สำหรับโครงการโซลาร์รูฟเสรีกำลังผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 50 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 50 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าแต่ละแห่งจะรับซื้อไฟฟ้าจากที่อยู่อาศัย 10 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และอาคาร 40 เมกะวัตต์ รายละไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ลงนามในสัญญาแล้วจะต้องเชื่อมต่อระบบภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 2560

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) กล่าวว่า โครงการโซลาร์เสรีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองทั้งประเภทบ้านและอาคาร ส่วนในอนาคตจะมีนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบหรือไม่นั้น คงต้องขอเวลาในการศึกษาเก็บข้อมูลก่อน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับโครงการโซลาร์เสรีระยะนำร่อง โดย กฟน.และ กฟภ.จะรับภาระค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อเฉพาะบ้านอยู่อาศัยที่มีระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1 หมื่นบาท/ราย และอาคารธุรกิจหรือโรงงาน ซึ่งค่าธรรมเนียม 1.5 หมื่นบาท/ราย

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เชื่อว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟเสรี แต่อาจจะยังไม่จูงใจนัก เนื่องจากยังไม่มีการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ ในขณะที่เอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบและมั่นใจว่าระบบจะไม่โหลด เพราะการติดตั้งบนหลังคาบ้านจะผลิตไฟฟ้าได้ไม่มาก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ