คนไทยรู้ยัง : ปี 2557 ภาครัฐจ้างงานคนพิการเพียง 1,280 คน

ทีมข่าว TCIJ : 25 ก.พ. 2559

ทั้งนี้ในปี 2557 มีหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว จำนวน 290 แห่ง ซึ่งตามสัดส่วนต้องมีการจ้างงานคนพิการจำนวน 10,246 คน ปรากฏว่ามีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 160 แห่ง เป็นการจ้างงานคนพิการ จำนวน 1,280 คน โดยตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานธุรการ หรือพนักงานรับโทรศัพท์ และยังมีการดำเนินงานตามมาตรา 35 จำนวน 390 คน รวมจำนวน 1,670 คน รวมทั้งหมดแล้วเป็นร้อยละ 16.30 และมีหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 2 แห่ง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9,240 คน มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 100 คน) และ กระทรวงแรงงาน (จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 13,387 คน มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 171 คน)

 

ที่มาข้อมูล: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาภาพประกอบ: 
theselfemployed.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ