คนไทยรู้ยัง : ปี 2557 ภาครัฐจ้างงานคนพิการเพียง 1,280 คน

ทีมข่าว TCIJ : 25 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 983 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2557 มีหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว จำนวน 290 แห่ง ซึ่งตามสัดส่วนต้องมีการจ้างงานคนพิการจำนวน 10,246 คน ปรากฏว่ามีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 160 แห่ง เป็นการจ้างงานคนพิการ จำนวน 1,280 คน โดยตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานธุรการ หรือพนักงานรับโทรศัพท์ และยังมีการดำเนินงานตามมาตรา 35 จำนวน 390 คน รวมจำนวน 1,670 คน รวมทั้งหมดแล้วเป็นร้อยละ 16.30 และมีหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 2 แห่ง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9,240 คน มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 100 คน) และ กระทรวงแรงงาน (จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 13,387 คน มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 171 คน)

 

ที่มาข้อมูล: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาภาพประกอบ: 
theselfemployed.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: