เตรียมเสนอราคาทัวร์ขั้นต่ำ 1 พันบาท/คน/วัน ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น  2 พันบาท

23 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 583 ครั้ง


	เตรียมเสนอราคาทัวร์ขั้นต่ำ 1 พันบาท/คน/วัน ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น  2 พันบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุเตรียมนำราคาทัวร์ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท และมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเที่ยวเกาะหลายแห่ง เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ที่มาภาพประกอบ: krungthep.coconuts.co)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่านางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมนำราคาทัวร์ขั้นต่ำที่กำหนด หลังจากหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ประกอบการทัวร์ เสนอต่อ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ในสัปดาห์หน้า พร้อมเชิญผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อนถึงวันชาติจีนในเดือนตุลาคมนี้ โดยราคาขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน นั้น กำหนดจากราคาเฉลี่ยของห้องพัก ค่ารถในประเทศ ค่าไกด์ ค่าประกัน อาหาร และภาษี หลังประกาศใช้แล้วจะมีการทบทวนและประเมินราคาทุก 6 เดือน หรือประเมินในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้ราคาเปลี่ยนไป อาทิ ค่าแรงขั้นต่ำ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น หรือลดลง เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่าการร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวให้ผ่านปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แม้ราคาแพคเกจทัวร์ของไทยจะสูงขึ้นจากการกำหนดราคาขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท และมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเที่ยวเกาะหลายแห่ง แต่เชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะมีความพอใจจากการได้ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ ๆ ที่มีชื่อเสียงของไทย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ