ชาวบ้านลำปางรณรงค์ไม่เอาถ่านหินวัน Breakfree 2016

23 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 689 ครั้ง


	ชาวบ้านลำปางรณรงค์ไม่เอาถ่านหินวัน Breakfree 2016

ชาวบ้านบ้านแหงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมใจกันรณรงค์ปลดแอกถ่านหินที่ทั่วโลกวัน Breakfree 2016 ตามกระแสชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อหยุดการใช้ถ่านหินเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา (ที่มาภาพ: greenpeace.org)

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานว่าชาวบ้านบ้านแหงเหนือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมใจกันรณรงค์ปลดแอกถ่านหินที่ทั่วโลกกำลังร่วมกันใช้แคมเปญรณรงค์ Breakfree 2016 อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โดยชาวบ้านต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันบริษัทนี้ได้รับประทานบัตรทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ 1 แปลง ประมาณ 200 ไร่เศษ และกำลังใช้ทุกวิถีทางเพื่อเข้ามาทำเหมืองท้ายหมู่บ้านให้ได้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28  เม.ย.ที่ผ่านมา ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหงได้รวมตัวกันเพื่อเข้าสังเกตการณ์การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด โดยบริษัทได้เชิญสมาชิก อบต.เข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างไรก็ตามปรากฏว่าในวันนั้นบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามเวลานัดหมาย และไม่มีการบอกกล่าวข้อมูลใดๆ แก่ชาวบ้าน จนในช่วงบ่ายได้รับแจ้งว่าตัวแทนบริษัทได้เปลี่ยนสถานที่กะทันหัน และได้ดำเนินการจัดประชุมเรียบ ร้อยแล้วโดยไม่มีชาวบ้านที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม

"มีหน่วยงานราชการและองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลอกชาวบ้านจัดเวทีประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะ กรรมการมวลชนสัมพันธ์มาทำหน้า ที่ผลักดันเหมืองเมื่อวันที่ 28 เมษา ยน 2559 ทั้งๆ ที่ไม่มีการประชุมใดๆ เกิดขึ้น แต่บริษัทกลับสามารถสร้างหลักฐานเท็จเป็นบันทึกการประ ชุม โดยการให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต.บ้านแหง หน่วยงานราชการลงนามเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทบอกว่าถ่านหินจากที่นี่จะนำไปขายให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์" สมาชิกกลุ่มรักษ์บ้านแหงระบุ

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ