คนไทยรู้ยัง : งบประมาณต่อปีของ 'กรมฝนหลวงฯ' อยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท

ทีมข่าว TCIJ : 22 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 3687 ครั้ง

โดยเมื่อต้นเดือน ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระหว่างกรมฝนหลวงฯ กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่า "อากาศยานไร้นักบิน" (Unmanned VerialVehicle หรือ UAV) ซึ่งเป็นต้นแบบระบบอากาศยานไร้นักบินที่มีเพดานบินสูง มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำฝนหลวง นอกจากนั้นกรมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านการบิน กับสถาบันการบินพลเรือน ด้วยเพื่อพัฒนานักบินเพื่อเข้าร่วมงานกับกรมฝนหลวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันนักบินฝนหลวงฯ มีเพียง 50 คนจากความต้องการ 90 คน โดยในปีงบประมาณ 2561 ตั้งงบไว้รองรับการเพิ่มอัตรานักบินจากความร่วมมือการพัฒนานักบินครั้งนี้

ทั้งนี้การใช้เครื่อง UAV ในการขึ้นปฏิบัติการเพื่อติดตามสภาพอากาศและการขึ้นปฏิบัติการแต่ละครั้งจะถูกกว่าการใช้บอลลูนที่กรมใช้ในปัจจุบัน โดย UAV มีค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาทต่อการปฏิบัติการ 1 ครั้งแต่หากใช้บอลลูนจะอยู่ที่ 2 หมื่นบาทต่อครั้งและบ่อยวันละ 5 ลูกเสียงบประมาณ 38 ล้านต่อปี โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรระบุว่าได้อนุมัติงบประมาณให้กับกรมฝนหลวงประมาณ 9.6 ล้านบาท จากที่กรมฯ ขอมา 10 ล้านบาทโดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อพัฒนา UAV

ที่มาข้อมูล: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโพสต์ทูเดย์
ที่มาภาพ: 
thainews.prd.go.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: