คนไทยรู้ยัง: ผู้สูงอายุไทยอยู่ตามลำพังกว่า 8 แสนราย

22 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1187 ครั้ง

 

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังถึงกว่า 8 แสนราย หรือร้อยละ 8.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพังเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ในรอบ 20 ปี หลัก ๆ คือ การครองโสด ไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวิตก่อน และลูกหลานอยู่ต่างถิ่น ทั้งนี้จากผลการตรวจคัดกรองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี 2558 จากผู้สูงอายุ 6 ล้านคน พบว่ามีถึง 1.3 ล้านคน ที่อยู่ในสภาพติดบ้านและอยู่ในสภาพนอนติดเตียงไม่สามารถทากิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพิงคนช่วยดูแล

สำหรับเบี้ยยังชีพรายเดือน ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดอัตราแบบขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ 600-1,000 บาท ตามช่วงอายุ โดยในปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิทั้งสิ้น 7,996,332 ราย ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณไว้ 63,098.55 ล้านบาท โดยรัฐบาลยังพบว่ามีผู้สูงอายุที่ยังไม่อยู่ในระบบหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณ 2 ล้านรายทั่วประเทศ

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ กระทรวงสาธารณะสุข
ที่มาภาพ: todayonline.com

 
 
 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: