กรมสรรพากรระบุปีนี้คืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์

22 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 844 ครั้ง

	กรมสรรพากรระบุปีนี้คืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์

ยื่นแบบภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 นี้ กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วกว่าเดิม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ขอให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ ที่มาภาพประกอบ: stevepb (CC0)

เว็บไซต์สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่านายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งจะเริ่มยื่นแบบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

ทั้งนี้  กรมฯ ขอแนะนำให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือจะได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างยิ่ง และสำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินกรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วกว่าเดิม และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ขอให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง  หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: