เผยไม่มีกฎห้าม 'หมอ-พยาบาล' เปิดคลินิกร่วมกัน 

22 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 990 ครั้ง


	เผยไม่มีกฎห้าม 'หมอ-พยาบาล' เปิดคลินิกร่วมกัน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชี้แพทย์และพยาบาลเปิดคลินิกร่วมกันได้ แต่ต้องแยกบริการเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นบริการด้านเวชกรรมหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่วนผู้ดำเนินการคลินิกจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลก็ได้ ส่วนคลินิกเวชกรรม พยาบาลประจำคลินิกนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์เท่านั้น (ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/iamagenious)

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ รายงานเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่านายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สบส.ได้รับการสอบถามจากประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกตรวจรักษาประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแพทย์และพยาบาล  ซึ่งประชาชนจะคุ้นเคยและมักจะเรียกกว่าหมอเหมือนกัน  จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจว่า แพทย์พยาบาลสามารถเปิดคลินิกร่วมกันได้ ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันได้ในลักษณะสหคลินิก แต่ต้องแยกบริการเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นบริการด้านเวชกรรมหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่วนผู้ดำเนินการคลินิกจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลก็ได้

ในกรณีที่เป็นคลินิกเวชกรรม ซึ่งผู้ดำเนินการเป็นแพทย์และมีพยาบาลประจำคลินิกด้วย พยาบาลประจำคลินิกนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถประกอบวิชาชีพร่วมและไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ในทุกกรณี เนื่องจากผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  เข้าข่ายหมอปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือกรณีที่เป็นคลินิกไตเทียมซึ่งตามกฎหมายกำหนดต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 คนต่อผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4 คน

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ