แรงงานต่างถิ่น: เตือนแรงงานไทยอย่าหลงเชื่อคำชักชวนไปทำงานโรมาเนีย

22 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 641 ครั้ง


	แรงงานต่างถิ่น: เตือนแรงงานไทยอย่าหลงเชื่อคำชักชวนไปทำงานโรมาเนีย

กรมการจัดหางานเตือนแรงงานไทยอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างที่ชักชวนไปทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด พนักงานโรงงาน คนงานก่อสร้าง และยามในบริษัทใหญ่ที่โรมาเนีย เนื่องจากไม่มีตำแหน่งงานอยู่จริงและรัฐบาลโรมาเนียเข้มงวดในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานนอกสหภาพยุโรป (ที่มาภาพ: romania-insider.com)

22 เม.ย. 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนียได้แจ้งว่าขณะนี้ มีนายหน้าชาวไทยแอบอ้างว่าบริษั ทขนาดใหญ่ที่โรมาเนีย เช่น บริษัทรอมเพรสต์ บริษัทเออร์บัน เอส เอ และ บริษัทเดนบราเว่น เป็นต้น มีงานในตำแหน่งพนั กงานทำความสะอาด พนักงานโรงงาน คนงานก่อสร้าง และยาม จำนวน 20-40 ตำแหน่ง โดยได้โควตาวีซ่าเข้าประเทศเรียบร้อยแล้วเพียงจ่ายเงินค่านายหน้า และดำเนินการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นเท่านั้นก็สามารถเดินทางไปทำงานได้ทันที ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีตำแหน่งงานเช่นนั้นอยู่จริง และบริษัทเหล่านั้นไม่มีนโยบายจ้างแรงงานต่างชาติแต่อย่างใด อีกทั้งรัฐบาลโรมาเนียยังมี นโยบายที่เข้มงวดในการนำเข้ าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศนอกสหภา พยุโรป ไม่มีการให้โควตาการทำงานครั้ งละจำนวนมากๆ แต่จะพิจารณาอนุญาตให้จ้างงานเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งเตือนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่โรมาเนียตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะเอกสารสัญญาจ้างงานจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรตส์ก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ E-mail :Thaibuh@outlook  โทร. +40 21 311 0031 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวั ดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 โทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: