เครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2474 - 1 ส.ค. 2559

ทีมข่าว TCIJ : 21 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1739 ครั้ง


เครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2474 - 1 ส.ค. 2559 รวมแล้ว 127 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1,270 คน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจาก Bureau of Aircraft Accidents Archives (หรือ B3A) ระบุว่าเครื่องบินโดยสารประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยมาแล้วตั้งแต่ปี 2474 เป็นต้นมา จนถึง ณ วันที่ 1 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีเครื่องบินโดยสารประสบอุบัติเหตุในประเทศไทย 127 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1,270 คน 

*อนึ่ง B3A ไม่ได้รวมการประสบอุบัติเหตุของเครื่องบินรบ เครื่องบินซ้อมรบ และเฮลิคอปเตอร์ไว้ในสถิตินี้ นอกจากนี้พบว่าบางเหตุการณ์ แม้ในข่าวสารทั่วไปจะระบุจุดที่ประสบอุบัติเหตุของเครื่องบินที่ชัดเจน แต่ B3A ระบุจุดเพียง ‘ประเทศไทย’  เช่น เหตุการณ์เครื่องบิน Lauda Air ตกที่ จ.สุพรรณ แต่ B3A ระบุว่าเพียงว่าตกที่ ‘ประเทศไทย’ เท่านั้น โดยในตารางสำหรับจุดประสบอุบัติเหตุที่ระบุว่าประเทศไทย  TCIJ ได้ระบุ N/A ไปแทน รวมทั้ง TCIJ ได้แก้ไขข้อมูลจุดประสบอุบัติเหตุที่ B3A ระบุว่า ‘อู่ตะเภา กรุงเทพ’ เป็น ‘อู่ตะเภา ระยอง’ แทน 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ